HomeVăn hoá

Đại cương về hiện tượng Tonkinization (Bắc Kỳ Hóa)

Bún bò Nam Bộ xuất xứ ở Hà Nội là sai sự thật
Cẩm nang dành cho người miền Nam để đáp trả những luận điểm quen thuộc của người miền Bắc
Đại Nam đổi thành Việt Nam và sự kết thúc nhanh chóng của Đế Quốc Việt Nam

TONKINIZATION (Bắc Kỳ Hóa)

Là hiện tượng người Bắc dùng môi miệng của mình để Bắc Kỳ hóa mọi chủ thuyết, mọi ý thức hệ mà họ tham gia, để lợi dụng sự nhiệt huyết và cống hiến, máu xương của kẻ khác cho danh vọng và quyền lợi của riêng phe nhóm Bắc Kỳ. Người Bắc vốn được dạy phải sống kiểu chánh trị ngay từ thuở ban sơ để làm sao cho khỏi phải động tay động chân, càng bóc lột, lợi dụng sức lực của người khác thì càng thành công, đó là tôn chỉ của dân tộc Bắc Kỳ ở mọi tầng lớp, phe phái. Hiện tượng Tonkinization như nhứt tiễn hạ song điêu vì nó đồng thời đồng hóa luôn người miền Trung và miền Nam tham gia các phe phái, ý thức hệ tương ứng. Có thể điểm qua một số hiện tượng Tonkinization phổ biến đã xảy ra trong quá khứ:
Việt Minh trước đây là mỗi miền đều có bản sắc riêng, nhưng sau khi có cán bộ Bắc Kỳ vô chỉ đạo Việt Minh trong Nam thì họ cấm không cho người Nam đi theo kháng chiến được ca cải lương, đó là lý do ra đời Nói Thơ Bạc Liêu. Các chỉ đạo chánh trị tào lao từ miền Bắc được Nguyễn Bình thực hiện đã làm nóng mặt Bảy Viễn, chỉ còn lại Ba Dương chịu được, trong trường hợp này thì Ba Dương đã chịu chấp nhận phiên bản Bình Xuyên Tonkinized.
Huỳnh Văn Nghệ kháng chiến đồng thời bị Nguyễn Bình thổi lỗ tai rằng người Bắc là tổ tiên của người Nam, cho ra đời bài thơ “Nhớ Bắc”. Ông Huỳnh Văn Nghệ là lớp nghệ sĩ cách mạng bị Tonkinized.
Chủ nghĩa chống cộng ở miền Nam Việt Nam đã bị Tonkinized từ rất sớm bởi người Bắc di cư nhờ vị thế của họ trong nội các, giáo dục, truyền thông, tâm lý chiến và giới nghệ sĩ cũng như quân đội, họ chỉa mũi dùi vào cái chủ nghĩa thay vì thực thể bà con cô bác của họ ở ngoài Bắc, đồng thời dạy sử Bắc cho người Nam ngay tại miền Nam để dân Nam coi người Bắc là tổ tiên, là nguồn cội. Sau 75 tàn dư Diệm, tàn dư Bùi Diễm tiếp tục duy trì các hoạt động Tonkinization cờ vàng ở hải ngoại với nhiều hoạt động nhằm làm cho bản sắc miền Nam bị quên lãng, dựng tượng Quang Trung, Trần Hưng Đạo ngay tại Cali. Các hành động này giúp ích cho người Bắc quốc nội khi tranh luận với người Nam về vấn đề Quang Trung – Gia Long bằng luận điểm “VNCH của miền Nam chúng mày cũng tôn vinh Quang Trung bên Cali đấy thôi”.

Một thanh niên hậu duệ Bắc 54 đã khẳng định "dân miền Nam chỉ là thứ yếu về chánh trị"

Một thanh niên hậu duệ Bắc 54 đã khẳng định “dân miền Nam chỉ là thứ yếu về chánh trị”

Đạo Thiên Chúa ở miền Nam đã bị Tonkinized mạnh mẽ sau cuộc di cư 1954 khi mà giáo dân bản địa bị lép vế hơn so với giáo dân di cư và giáo dân di cư có được nhiều lợi lộc và vị thế chánh trị. Sự Tonkinization đạo Thiên Chúa ở miền Nam đã tạo ra một định kiến rằng cứ đạo Thiên Chúa là ăn thịt chó, đồng thời đồng hóa nhiều giáo dân miền Nam ăn thịt chó. Dĩ nhiên giáo dân Bắc Kỳ di cư họ không bao giờ thừa nhận chuyện ăn thịt chó là bản sắc của riêng họ mà họ thích coi cái đó là bản sắc của “Việt Nam” hơn, hoặc họ bảo vệ cho chuyện đó bằng luận điểm “Chúa không cấm ăn thịt chó”.

Đấu tranh dân chủ thì cũng Tonkinized khi mục tiêu công kích sẽ là CS miền Nam, Phật giáo miền Nam, tôn vinh Bắc Kỳ 54, tôn vinh Diệm, hạn chế chửi Nguyễn Cao Kỳ, ưu tiên chửi Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Văn Quang.

Phong trào “cánh hữu” cũng bị Tonkinized và biến tướng thành chủ nghĩa Diệm mới (neo-Diemism) khi xiển dương Diệm và bake54 CG, cho họ là chuẩn mực của cánh hữu, đạo Phật là auto cánh tả, đạo Hòa Hảo cánh tả, đạo Cao Đài là tạp nham v.v… dù thực tế Diệm là người cấp đất gần như miễn phí cho dân di cư, mỗi gia đình di cư còn được phát tiền xài lúc mới vô, vậy cánh hữu ở chỗ nào?

Còn rất nhiều khía cạnh khác trong xã hội đã và đang trong quá trình Tonkinization. Về mặt con người, có những người cộng sản miền Nam nhưng lại chưa bị Tonkinized. Ngược lại, có những người Nam khác hô hào chống cộng, ghét cộng này nọ nhưng đầu óc thì bị Tonkinized nặng nề. Người Nam nên ý thức được rằng quyền lợi của người miền Nam mới là trên hết, chứ không phải quyền lợi của các lá cờ (vốn luôn bị người Bắc chiếm dụng và làm cho tha hóa).

Nguyễn Văn Bảnh

BÌNH LUẬN

WORDPRESS: 0