Category: Văn hoá

Giới thiệu những giá trị văn hoá tốt đẹp của vùng đất phương Nam như lối sống, tập tục, âm nhạc, thơ ca... Đã và đang có nguy cơ bị mai một, coi thường.

16 điều người miền Nam cần biết để làm vừa lòng người Bắc Kỳ

16 điều người miền Nam cần biết để làm vừa lòng người Bắc Kỳ

Thuận theo quan điểm của người miền Bắc, chúng tôi xin được liệt kê ra 15 điều mà người miền Nam cần phảo biết để có thể làm vừa lòng người Bắc Kỳ. [...]
Vì sao miền Nam dễ sống?

Vì sao miền Nam dễ sống?

Người miền Nam sống trọng tình nghĩa, nên mới nuôi giấu chúa Nguyễn Phúc Ánh cho nghiệp lớn của Ngài sau này. Miền Nam cũng không có khoáng sản gì nhi [...]
2 / 2 POSTS