Thẻ: nguyễn văn hinh

Tướng Nguyễn Văn Hinh thất bại trong cố gắng tái lập trật tự cổ truyền của miền Nam

Tướng Nguyễn Văn Hinh thất bại trong cố gắng tái lập trật tự cổ truyền của miền Nam

  Tướng Nguyễn Văn Hinh là chổ dựa vững chắc về quân lực cho hai giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và lực lượng cảnh sát Bình Xuyên của [...]
1 / 1 POSTS