Thẻ: khương hữu long

Bác Sĩ Khương Hữu Long

Bác Sĩ Khương Hữu Long

Theo sử liệu, ông Khương Hữu Long là người khơi nguồn đầu tiên cho người Việt theo học ngành y tại Việt Nam. [...]
1 / 1 POSTS