Thẻ: đặng lễ nghi

Nhà văn, nhà thơ Đặng Lễ Nghi

Nhà văn, nhà thơ Đặng Lễ Nghi

Đặng Lễ Nghi, chưa rõ năm sanh, năm mất, là một tác giả có nhiều cống hiến cho thể loại truyện thơ Quốc ngữ giai đoạn đầu thế kỷ XX, lúc chữ Quốc ngữ [...]
1 / 1 POSTS