Thẻ: công nghiệp hóa

Mất đi quyền làm chủ thời gian, văn hóa của người miền Nam bị biến đổi và mai một

Mất đi quyền làm chủ thời gian, văn hóa của người miền Nam bị biến đổi và mai một

Lịch sử của miền Nam trải qua nhiều cuộc thăng trầm và biến đổi thế nhưng tựu trung lại, văn hóa nông nghiệp và phố chợ kiểu cũ vẫn là nền tảng tạo nê [...]
1 / 1 POSTS