Category: Xác minh dữ kiện

Xác minh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người miền Nam đã và đang bị người vùng miền khác ăn cắp, chế biến, mạo danh.

Không tồn tại cái gọi là ‘bánh cùi dừa’

Không tồn tại cái gọi là ‘bánh cùi dừa’

Thời gian gần đây, miền Bắc xuất hiện một loại bánh được gọi là "bánh cùi dừa" vốn được gia công từ miền Nam (điển hình như sản phẩm trong hình dưới đ [...]
1 / 1 POSTS