Category: Đời sống

Nêu lên những vấn đề xã hội đã, đang xảy ra và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân miền Nam.

1 212 / 12 POSTS
Làm ruộng cho ông hội đồng duy nhất

Làm ruộng cho ông hội đồng duy nhất

Vùng màu đỏ tụi bây thấy trên hình là ruộng của tao. Đám này rộng 2000m2, chỗ tao gọi là 20 sào. 100 sào - 1 mẫu (hecta). Chỗ khác cũng có đơn vị kh [...]
10 lý do chứng tỏ người Bắc là ‘người Việt Nam thượng đẳng’

10 lý do chứng tỏ người Bắc là ‘người Việt Nam thượng đẳng’

Sau 1975, nhiều phát thanh viên (chế độ VNCH gọi là “xướng ngôn viên”) chủ chốt của đài truyền hình TPHCM là người Bắc, người dân Sài Gòn buộc phả [...]
1 212 / 12 POSTS