Mối tương quan giữa người cộng sản và dân thường ở hai miền Nam Bắc

Tổ tiên nào? Ai là tổ tiên?
Người miền Nam có ‘nói ngọng’ không?
Một số điều kiện hợp lệ để người miền Nam có thể chửi người miền Bắc

Giữa người cộng sản Bắc Kỳ và cộng sản Nam Kỳ tồn tại mâu thuẫn sắc tộc và lợi ích.
Giữa người cộng sản Bắc Kỳ và dân thường Nam Kỳ tồn tại mâu thuẫn sắc tộc và lợi ích.
Giữa dân thường Bắc Kỳ và người cộng sản Nam Kỳ tồn tại mâu thuẫn sắc tộc và lợi ích.

Giữa dân thường Bắc Kỳ và dân thường Nam Kỳ tồn tại mâu thuẫn sắc tộc và lợi ích.
Giữa dân thường Nam Kỳ và cộng sản Nam Kỳ chỉ tồn tại mâu thuẫn lợi ích, không có mâu thuẫn sắc tộc.
Giữa dân thường Bắc Kỳ và cộng sản Bắc Kỳ tồn tại mâu thuẫn lợi ích (nhưng ít hơn vì lượng người hưởng lợi nhờ cộng sản nhiều), không có mâu thuẫn sắc tộc.

“Mâu thuẫn sắc tộc” ở đây chỉ sự xung đột về văn hóa, bao gồm lời ăn tiếng nói, cách sanh hoạt đối xử với nhau, nhạc, sân khấu, tranh vẽ, kiểu nhà, bàn ghế và sách vở, tiểu thuyết, v.v…

COMMENTS

WORDPRESS: 0