Category: Con người

Những danh nhân, người nổi tiếng của vùng đất phương Nam ở mọi lãnh vực đời sống.

Bác Sĩ Khương Hữu Long

Bác Sĩ Khương Hữu Long

Theo sử liệu, ông Khương Hữu Long là người khơi nguồn đầu tiên cho người Việt theo học ngành y tại Việt Nam. [...]
Bác Sĩ – Ngôi Sao Bóng Đá Phạm Văn Tiếc

Bác Sĩ – Ngôi Sao Bóng Đá Phạm Văn Tiếc

Bác sĩ Phạm Văn Tiếc không chỉ là một người Việt Nam sở hữu đồng thời kỹ năng y khoa và bóng đá, mà còn là tác giả của cuốn sách đầu tiên viết về môn [...]
Thủ Tướng Trần Văn Hữu

Thủ Tướng Trần Văn Hữu

Là một trong những chánh trị gia có tâm, nhiều chánh sách của cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu đã giúp ổn định tình hình chánh trị xã hội miền Nam một cách [...]
3 / 3 POSTS