Chính sách bảo mật

Một khi truy cập NguoiNamKy.com nghĩa là Quý độc giả đồng ý xem các bải viết chửi Bắc Kỳ và khen Bắc Kỳ của chúng tôi cũng như chấp nhận chính sách bảo mật này. Nếu Quý độc giả không đồng ý với các bài viết của chúng tôi, vui lòng không truy cập nữa. Chính sách bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến.

Quý độc giả có thể ghé thăm trang web để xem chúng tôi chửi Bắc Kỳ và khen Bắc Kỳ mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, Quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi Quý độc giả có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên truy cập và mật khẩu của mình để chửi Bắc Kỳ và khen Bắc Kỳ cùng chúng tôi.

Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi email tới info@nguoinamky.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nhận xét của Quý độc giả.