Giới thiệu

Blog được vận thành bởi một nhóm người yêu quê hương Nam Kỳ, mong muốn nói lên tiếng nói bảo vệ quê hương trước những kẻ xâm lăng giả dối luôn ngày đêm rêu rao về một thứ tình cảm đồng bào giả tạo.

Nói lên sự thật là cách để giúp người khác có một thái độ sống đúng đắn hơn, nhận ra được ai là bạn, ai là kẻ thù. Chúng tôi chỉ muốn dùng câu chữ của mình để mang đến những kiến thức, thông tin có ý nghĩa đến các độc giả đồng thời hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người miền Nam.

Người Nam Kỳ là một dự án phi lợi nhuận. Chúng tôi quan niệm rằng thông tin chỉ chính xác khi nó không theo bất kỳ định hướng của một cá nhân, tổ chức chánh trị nào.